Garantii

Meie firma garanteerib kõikide tööde teostamist vastavalt Eesti Vabariigi seadusele ning ka vastavalt teistele reglementeeritavatele aktidele ja viimase redaktsiooni dokumentidele, samuti ka vastavalt muutustele, tehtud lepingu allkirjastamise kuupäeval. Meie töötame ametlike, tavapäraste standartide järgi ning praktiseerime remondi- ja ehitamisteenuste osutamist analoogilistel tingimustel.

Garantiiaega määratakse 3 (kolmele) aastale alates objekti tööde äraandmise/vastuvõtmise momendilt.

Garantii kehtib kõikidele tööde liikidele, mis on teostatud töövõtu lepingu järgi, nimelt:

  • Viimistlustööd;
  • Elektrimontaažitööd;
  • Sanitaartehnilised tööd;
  • Muud latentsed tööd.

Garantii ei kehti defektidele, mis on ilmunud järgmiste asjaolude pärast:

  • Objekti normaalne kulum;
  • Seadmete ja inventari vale kasutus;
  • Objekti väärremont, mis on teostatud Tellija ise või Tellija kutsutud kolmandate isikute abil;
  • Ettenägematud asjaolud: üleujutus, tulekahju, majavamm, hallitus, paneelivaheliste õmbluste leke, katuse leke jms;
  • Ruumi väärkasutamine.