Töökord

Kas planeerite teha säästuremonti (standartremonti) ilma disain-projektita?

Remondi- ja viimistlustööde ning tööde teostamise graafiku detailse eelarve arvutamiseks on vaja kutsuda välja meie eelarvestaja. Ta tuleb objektile, teeb kõiki vajalikke mõõtmisi, täidab tehnilist ülesannet ning vajadusel annab Teile nõu materjalide valimise, ehitussüsteemide, seaduste ning ümberplaneeringu teostamise võimaluse kohta jne. Peale eelarvestaja tulekut meie saadame Teile lepingut koos kõikide lisalehtedega Teie e-postile. Spetsialisti tulekut ning tööde hinna arvutamist teostame TASUTA. Spetsialisti tulek ning kõikide tööde eelarve võtab 1-2 päeva.

Kas planeerite individuaalset remonti disain-projekti järgi?

 Teil on juba olemas disain-projekt, mis on tehtud teises firmas? Selleks, et arvutada detailset remondi- ja viimistlustööde ning tööde teostamise graafiku eelarvet, on vaja esitada meile valmis disain-projekt. Seda võib tuua meie kontorisse paberkandjal või saata e-postiga.

Interjööri disain-projekti arendamine

Esmaselt on vaja vormistada interjööri disain-projekti tegemise lepingut. Seda võib teha meie kontoris või siis otse objektil, leppides eelnevalt kokku e-posti teel. Disain-projekti tegemise ettemakse on vaid 50% hinnalt. Ülejäänud summa jagatakse etappideks võrdsete osadega ning makstakse kinni antud etapi teostamise ja vastuvõtmise fakti järgi.

Maksta võib kas sularahas meie kontoris või pangaarve kaudu. Peale ettemaksu saamist meie töötaja läheb kokkulepitud ajal objektile selle mõõdistamiseks ja pildistamiseks. Peale mõõdistamiste reaalses ulatuses faktilisest joonestamist, saate Te kokku disaineriga tehnilise ülesande täitmiseks ning Teie soovide ning eelistuste arutlemiseks (funktsionaal, stiilid, kujud, värvid jne).

Nüüd algab Teie interjööri loomise tööprotsess. Iga etapp eelnevalt arutletakse Teiega – sooritatakse 2-3 variandis ning pakutakse Teile kooskõlastamiseks. Vajadusel tehakse muudatusi – kuni Teie olete kõiki etappe kinnitanud. Peale kõikide etappide lõpetamist signeeritakse teenuste osutamise lõppakt. Sellega on disain-projekti arendamise leping lõpetatud.

Ehitusprojektide arendamine

Vajadusel enne ehitustööde alustamist me loome ehitusprojekte.

 • Elektriseadmete projekt
 • Kütteprojekt
 • Kliima- ja ventilatsiooniprojekt
 • Veevärgi- ja kanalisatsiooniprojekt
 • Nõrkvoolusüsteemideprojekt (internet, telefon, televisioon, fonolukk)
 • Kodukinoprojekt
 • Valvetuletõrje signalisatsiooniprojekt
 • Valgustuse juhtimise projekt

Tähtaeg: 2-10 nädalat.

Ehitus- ja remonditööde teostamine

On vaja sõlmida ehitus- ja remonditööde töövõtulepingut.

 • Üldehitusmaterjalide (toormaterjalide) kinnimaksmise suurus ja kord määratletakse lepingusse kirjutatud individuaalsete tingimuste järgi. Sageli see on 40% tööde summast, konkreetse aja jooksul jäänud summa.
 • Teostatud tööde kinnimaksmine toimub nende teostamise fakti järgi. Tavaliselt üks kord nädalas koostatakse teostatud tööde akt (vastavalt eelarvele). Kui Teil puuduvad põhjendatud pretensioonid teostatud töö kvaliteedile või mahule, maksate Te antud akt kinni. Juhul, kui pretensioone on, Te ei maksa antuid töid kinni enne, kui kõik märkused on kõrvaldatud.
 • Remondi ajal tehnilist ja kvaliteedi kontrolli teostab töödejuhataja või “Tehnilise kontrolli” sõltumatu spetsialist. Töödejuhataja kontrollib objekti iga teine päev, kui aga objekti äraandmise päev on lähedal – tuleb ta objektile iga päev. Tehniline kontroll teostab tavaliselt kontrolli ühe korra nädalas.
 • Juhul, kui olemas on lisanõusolek autori järelevalvele, objektil käib perioodiliselt (tavaliselt ühe korra nädalas) disainer, annab remondikäigu nõu ehitajatele, töödejuhatajale ning Teile, vajadusel teeb projektis operatiivseid muudatusi ning kontrollib teostavate tööde sobivust kooskõlastatud projektiga.
 • Viimistlusmaterjalide (puhtandmaterjalide) ostmist võib sooritada nii iseseisvalt, kui ka meie kaudu, kasutades meie soodustusi kõikides suurtes kauplustes.
 • Kõikide eelarve etappide lõpetamisel signeeritakse teenuste osutamise lõppakt. Sellega on ehitus- ja remonditööde leping on lõpetatud.